จังหวัดบุรีรัมย์เปิดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้งสตรีท” ตามนโยบายรัฐบาล หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมท่องเที่ยวระดับพื้นที่ สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน มีประชาชน นักท่องเที่ยวเดินเที่ยวจับจ่ายซื้อของคึกคัก

เมื่อช่วงค่ำวันนี้ (22 ธ.ค.62) นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้งสตรีท” อยู่บริเวณถนนรมย์บุรี หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์(หลังเดิม) ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ เศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ ทั้งเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนด้วย ซึ่งถนนคนเดินเซราะกราวดังกล่าว ถือเป็นถนนของคนบุรีรัมย์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน ทั้งเป็นถนนสายวัฒนธรรม ถนนรักษ์สิ่งแวดล้อมปลอดการใช้กล่องโฟมและพลาสติก ทั้งยังเปิดโอกาสเยาวชนหรือวัยรุ่นได้มีเวทีแสดงออกเพื่อห่างไกลยาเสพติด ผู้มีความสามารถด้านการแสดงดนตรีหรือศิลปะพื้นบ้านได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สู่สายตานักท่องเที่ยวอีกด้วย

สำหรับถนนคนเดิน “เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท” ดังกล่าวจะเปิดทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 22.00 น. ปัจจุบันมีพ่อค้าแม่ค้า และผู้ผลิตสินค้าชุมชน นำสินค้า 9 ประเภท ประกอบไปด้วย สินค้าหัตถกรรม , เครื่องประดับ, สิ่งประดิษฐ์ , ของที่ระลึก , อาหารปรุงสำเร็จ , อาหารปรุงแต่ง, เครื่องดื่ม , ตลาดสีเขียว และสินค้าเบ็ดเตล็ด มาจำหน่ายกว่า 400 ราย มีประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันมาเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมาก คาดว่าจะมีเงินสะพัดวันละหลายแสนบาท

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ในครั้งนี้เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน ได้นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่าย มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ โดยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวจากเมืองหลัก สู่เมืองรอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดบุรีรัมย์โมเดล ที่มุ่งสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน

สำหรับถนนคนเดินเซราะกราว วอล์คกิ้งสตรีท แห่งนี้ ยังเป็นถนนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดใช้โฟม และกำลังรณรงค์ให้ปลอดถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ให้หันมาใช้ถุงผ้า หรือตะกร้า แทน เพื่อลดปริมาณขยะในอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและอุดหนุนสินค้าพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ตลาดถนนคนเดินแห่งนี้ด้วย