เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมาที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สวนสาธารณพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ดร.สถิรพร นาคสุขนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านยาเสพติด "อบจโสธรโอเพ่น คัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ตามที่ฝ่ายส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7 คนต้านยาเสพติด "อบจ.ยโสธร โอเพ่น คัพ"ครั้งที่ 1 ขึ้น

โดยเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะพัฒนาด้านการกีฬา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ใช้กิจกรรมกีฬาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอักทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาออกกำลังกายโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสร้างเสริมสุขภาพลานามัยมีระเบียบวินัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัยและยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศอีกด้วย โดยมีทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 16ทีม ซึ่งจะทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 18-24 ธันวาคม 2562 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

กองทุนประกันวินาศภัย