โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม อ.แม่ระมาด จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ระหว่างวันที่ 17 – 20 ธ.ค.62โดยมีนายสุดเขต สวยสม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38เป็นประธานเปิดงาน นายมานิตย์ เมธานุภาพ ผอ.โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม กล่าวต้อนรับ นายนิติ บุณยเกียรติ ผอ.พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าววัตุประสงค์จัดงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อสัมผัสและกิจกรรมต่างๆ ที่ อพวช. จัดขึ้น ในรุปแบบ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ผลจากการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนได้เห็นได้สัมผัสและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จะทำให้เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจและสร้างเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ได้ทดลองด้วยตนเองและสามารถต่อยอดนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยในงานจัดในรูปแบบของนิทรรศการแบบสื่อสัมผัสการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ มุมนักประดิษฐ์ โดมดูดาวเคลื่อนที่ และกิจกรรมเสริมศึกษาอื่นๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ คณะครูนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน