วันที่ 16 ธ.ค.62 เวลา 09.30 น. ที่โรงฝึกพลศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองคาย ได้จัดขึ้น
นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ ประเภท โอ.เคเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดหนองคายได้ออกกำลังกาย

สำหรับการจัดงานกีฬาแห่งชาติครั้งนี้จัดกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร ทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ ประเภท OK

การแข่งขันกีฬา จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาเปตอง ,วู้ดบอล,เซปักตะกร้อ,มวยไทย,บาสเกตบอลและฟุตบอลโดยเริ่มแข่งขันระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค.62 การแสดงศิลปะการไหว้ครูมวยไทย ,การมอบเสื้อเบลเซอร์ให้ผู้มีคุณูปการต่อการกีฬาจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และการประกาศเชิดชูเกียรติบุคลากรทางกีฬาของจังหวัดหนองคายที่ได้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ได้แก่ ในด้านการกีฬา นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ นายกสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดหนองคาย นายกิตติศักดิ์ บุญเปีย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายสายัณห์ มัครมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย นายพลชัย นิตทยา ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพฟุตบอล นายธนาธิป พันแสน นักกีฬาอาชีพ นักฟุตบอลสโมสร BTU ยูไนเต็ด นายอมรเทพ ศิลาอ่อน ผู้ฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเทควันโด และ ด.ช.สิริไชย เร่งศิริกุล นักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกีฬาเทควันโด.

กองทุนประกันวินาศภัย