งานฉลอง 100 ปีศาลจังหวัดปทุมธานีเพื่อน้อมรําลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อศาลไทย ในบรรยากาศย้อนยุคสมัยรัชกาล ที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ภายในงานนักท่องเที่ยวสุดประทับใจกับการแสดงแสงสีเสียง ชุด “สัตยา รักษา ปทุมธานี”ซึ่งมี3ศิลปินแหง่ชาติร่วมแสดงประกอบด้วย

วันนี้ (10 ธ.ค. 62) นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ฉลองครบรอบ “100 ปี ศาลจังหวัดปทุมธานี” ร่วมด้วย ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเวทย์ พัฒนชัยวงษ์คูณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานที่เกียวข้อง และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ บริเวณศาล จังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม) ถนนเทศปทุม อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

การจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปีศาล จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทําให้ประชาชนได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาของศาลไทย และร่วมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ ได้ทรงวางรากฐาน กระบวนการยุติธรรมของไทย ซึ่งอาคารศาลจังหวัดปทุมธานีหลังเดิมนี้ ถือเป็นอาคารที่มีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ และมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของศาลยุติธรรมไทย อาคารศาลจังหวัดปทุมธานี และอาคารที่พักพยาน โดยได้รับการอนุรักษ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การศาล กฎหมาย จดหมายเหตุที่มีคุณค่าของศาล ยุติธรรม โดยผู้มาเที่ยวชมงานและนักท่องเที่ยว จะได้ชมนิทรรศการภาพถ่ายที่บอกเล่าวาระสําคัญต่างๆ ของ ศาลจังหวัดปทุมธานี ห้องทํางานของผู้พิพากษา จ่าศาล และเรือนพักพยานในอดีต การเสวนาวิชาการ รวมทั้ง การแสดงจําลองการไต่สวนและพิจารณคดีในสมัยก่อนด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงแสงสีเสียง ชุด “สัตยา รักษา ปทุมธานี” โดยมีศิลปิน แห่งชาติ 3 ท่าน คือ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ร่วมร่ายบทกวี พร้อมด้วย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ร่วมบรรเลงขลุ่ย และ อ.ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติชาวปทุมธานี ร่วมวาดภาพสีน้ำประกอบการแสดงด้วย และยังมีการจัด แสดงนิทรรศการความเป็นมาของโอสถสภา ตํารับยาไทย นวดไทย และสาธิตการปรุงยา พร้อมด้วยการ จําหน่ายสินค้าOTOPโดยพ่อค้าแม่ค้าได้แต่งกายในชุดไทยย้อนยุคเพื่อสร้างความสุขความประทับใจให้กับผู้เข้าชมงานด้วย