ส.อ.ท.เสนอรัฐบาลลดค่าน้ำ-ค่าไฟชดเชยค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้น หนุนเอสเอ็มอีนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มผลิตภาพ รณรงค์ให้ใช้สินค้าไทยมากขึ้น

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)เปิดเผยว่า การปรับเพิ่มค่าจ้างครั้งล่าสุด ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี แต่ไม่ถึงขั้นต้องปิดกิจการลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เป็นนักอุตสาหกรรม เป็นนักต่อสู้จะพยายามดิ้นรนต่อสู้ทำธุรกิจต่อเนื่องไปให้ได้มากที่สุด ซึ่งที่จริงแล้วการจะทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเมื่อเศรษฐกิจดีจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนมากขึ้น

ทั้งนี้การที่ต้นทุนผู้ประกอบการเพิ่มจากค่าแรงที่ปรับขึ้น ภาครัฐควรจะหาวิธีการช่วยเหลือลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนถูกลงเช่น ช่วยพิจารณาลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าหากเป็นไปได้ควรจะหาทางปรับลดให้กับผู้ประกอบสักระยะหนึ่ง เพื่อชดเชยกับค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งเงินที่ประหยัดได้จะช่วยผู้ประกอบการ และช่วยกระตุ้นผู้บริโภคสามารถนำเงินที่ประหยัดได้นำไปใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ยังขอให้ช่วยลดต้นทุนในการส่งเสริมสนับสนุนเอสเอ็มอีทำการผลิตโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมมากขึ้น และร่วมมือภาคเอกชนในการพัฒนาผลิตภาพของแรงงาน การช่วยลดต้นทุนด้านการเงิน รวมถึงต้นทุนอื่นๆ การติดต่อส่วนราชการ มีความสะดวกรวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายลดลงก็จะช่วยทำให้ต้นทุนผู้ประกอบการลดลงได้ พร้อมกันนี้ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้สินค้าไทยมากขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งมากขึ้นสามารถต่อยอดแข่งขันในการเปิดตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้มากยิ่งขึ้น อีกส่วนที่สำคัญ คือ ช่วยสนับสนุนในการตั้งกองทุนนวัตกรรมและกองทุนสนับสนุนเอสเอ็มอี อย่างเป็นรูปธรรม ตามที่ภาคเอกชนเคยเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน