นาย Filippo Grandi ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 – 30 มี.ค. 60โดยจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ในวันที่ 28 มี.ค. 2560 ในประเด็นสถานการณ์ผู้พลัดถิ่นและผู้โยกย้ายถิ่นฐานของโลก การส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาตามความสมัครใจ ปลอดภัย และมีศักดิ์ศรี การให้สัญชาติและส่งเสริมสิทธิของบุคคลไร้รัฐในไทย และสถานกาณ์ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และจะเดินทางเยือนพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา บ้านแม่หละ จังหวัดตาก ในวันที่ 29 มี.ค. 2560

ที่ผ่านมา ไทยมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับ UNHCR ในการให้การดูแลตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้หนีภัยกลุ่มต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโดจีน การอำนวยความสะดวกร่วมกับรัฐบาลไทยและเมียนมาในการเดินทางกลับประเทศต้นทาง และการเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สามโดยสมัครใจของผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา และผู้แสวงหาที่พักพิงกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงชาวโรฮีนจา

นาย Filippo Grandi เข้ารับตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ คนที่ 11 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 แทนนาย Antonio Guterres ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ