ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “วีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์” เชิญชวนชาวหนองคาย นักท่องเที่ยวและชาวลาวร่วมบรรจุหัวใจพระเจ้ากระติ๊บข้าวแห่งแรกแห่งเดียวในโลก วันที่ 11 ธ.ค.62 ที่ วัดป่าหนองโง้ง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เปิดเผยว่า วันที่ 9 ธ.ค.62 ฃเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดป่าหนองโง้ง บ้านโนนศิลา ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จะจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป พระพุทธเวฬุวันมุนีองค์จำลอง มาประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนกราบไหว้บูชา ณ ลานน้ำพุพญานาค หน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ เทศบาลเมืองหนองคาย ขณะเดียวกัน วันที่ 7 ธ.ค.62 เวลา 09.09 น. จะมีพิธีเริ่มบรรจุพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ “โต พฺรหมรํสี” เข้าองค์พระพุทธเวฬุวันมุนี ณ วัดป่าหนองโง้งอีกด้วย

สำหรับพระพุทธเวฬุวันมุนี หรือ “พระเจ้ากระติ๊บข้าว” เป็นพระพุทธรูปที่สานด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์ เป็นการผสมผสานศิลปะแบบล้านช้าง ล้านนา อินเดีย เนปาล จีน ธิเบต เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์แรกและองค์เดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ มีขนาดหน้าตักกว้าง 18 ศอก หรือ 9 เมตร สูง 28 ศอก หรือ 14 เมตร โดยเป็นผลงานการจักสานไม้ไผ่ของนายองค์ แสงคำ หรือ สร่าองค์ ช่างหัตถกรรมฝีมือดีภาคเหนือ พร้อมด้วยชาวบ้านในหมู่บ้านโนนศิลาและหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมกันจักสาน ซึ่งขณะนี้ได้จักสานองค์พระเสร็จแล้ว เหลือเพียงพิธีบวงสรวง “บรรจุหัวใจ” ตามความเชื่อของชาวเหนือที่จะนำสิ่งของมีค่าสมมติว่าเป็นหัวใจ มาบรรจุในองค์พระ แล้วประกอบพิธีพุทธาภิเษก เบิกพระเนตร ก็เป็นอันสมบูรณ์

นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ กล่าวต่อไปอีกว่า นับเป็นเรื่องที่ดีที่ทางวัดป่าหนองโง้ง ได้จัดสร้างพระเจ้ากระติ๊บข้าวขึ้น ซึ่งแปลกไม่เหมือนใคร สร้างจากไม้ไผ่ นี่จะเป็นแหล่งรวมใจ รวมธรรมให้กับพุทธศาสนิกชน เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมให้กับคนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น โดยในวันที่ 9-10 ธ.ค.62 เทศบาลเมืองหนองคาย จะอัญเชิญพระเจ้ากระติ๊บข้าวองค์จำลอง มาประดิษฐาน ณ ลานน้ำพุพญานาค อ.เมืองหนองคาย ให้ชาวหนองคายนักท่องเที่ยวและชาวลาวได้รู้จัก ช่วงเย็นจะมีการฉลองสมโภช มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์

จากนั้นในวันที่ 11 ธ.ค.62 จะทำการเคลื่อนขบวนพระเจ้ากระติ๊บข้าวจำลอง ไปยังสำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองโง้ง บ้านโนนศิลา ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ช่วงเย็นจะประกอบพิธีบรรจุหัวใจใส่พระเจ้ากระติ๊บข้าวองค์จริง มีการบวชชีพราหมณ์ พิธีกวนข้าวมธุปายาส โดยคณะอุบาสก อุบาสิกา จากนครเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์