พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ในหลวง ปทุมธานีคึกคัก ประชาชนจากทุกสารทิศต่างหลั่งไหลเข้าเยี่ยมงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” พร้อมร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้จัดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” เป็นวันที่ 2 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาดิน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม ซึ่งมีประชาชนจากทุกสารทิศต่างหลั่งไหลมาเที่ยวงานอย่างคึกคัก โดยช่วงเช้านายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ และพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเป็นวัน “พ่อแห่งชาติ” ประจำปี 2562

นายสหภูมิ กล่าวว่า รู้สึกปลื้มใจและภาคภูมิใจที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ได้จัดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” เนื่องในวันดินโลก และเพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน วันนี้เป็นวันที่ 2 โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการของขวัญจากดิน นิทรรศการพ่อแห่งแผ่นดิน นิทรรศการดินของพ่อ นิทรรศการดินดล ดลบันดาลชีวิต นิทรรศการพิเศษจากภาคีความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์พระราชาจากการอบรมวิชาของแผ่นดินซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเดินทางมาเยี่ยมชมหนาแน่นตลอดทั้งวัน

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ประชาชนยังให้ความสนใจในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา และภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรี พร้อมเยี่ยมชมวิถีเกษตรไทย 4 ภาค โซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร wisdom farm แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้สำหรับทุกคนในครอบครัว รวมทั้งให้ความสนใจในการแห่อบรมความรู้วิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 30 วิชาจากปราชญ์เกษตรทั่วประเทศ

ขณะที่กิจกรรมในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 17.30 เป็นต้นไป เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีโดยเด็กๆ โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค จากทีมศิลปินเพชรจรัสแสง รับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเพื่อพ่อจากอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ซึ่งงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” จะมีไปถึงวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค นี้เป็นวันสุดท้าย