เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 60 ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันว่า เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 60 ที่ประชุมวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาได้รับรองโดยฉันทามติ ข้อมติ "Honoring in praise and remembrance the extraordinary life, steady leadership, and remarkable, 70-years reign of King Bhumibol Adulyadej of Thailand" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งมีใจความสรุปได้ ดังนี้

1) เทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ความเป็นผู้นำที่หนักแน่น และการครองสิริราชสมบัติเป็นระยะเวลา 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร แห่งราชอาณาจักรไทย

2) ขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวไทยในช่วงเวลาแห่งความทุกข์โศก

3) ยินดีกับความเป็นพันธมิตรและมิตรภาพระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งสะท้อนถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ประวัติศาสตร์ทางการทูตอันยาวนาน 183 ปี และความเป็นหุ้นส่วนในหลากหลายด้าน ที่ช่วยส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่งคั่งในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก  

4) ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสที่เสด็จขึ้นทรงราชย์ และ

5) มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมรากฐานความเป็นพันธมิตรอันแข็งแกร่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงอุปถัมภ์ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเดินหน้ากระชับความผูกพันของมิตรภาพระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ข้อมติฯ ดังกล่าวได้รับการเสนอโดยวุฒิสมาชิก Orrin Hatch (วุฒิสมาชิกจากมลรัฐ Utah สังกัดพรรครีพับลิกัน) ซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกที่อาวุโสที่สุดในวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา และมีลำดับอาวุโสด้านพิธีการทูตเป็นลำดับที่ 4 รองจากประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี และประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา และมีวุฒิสมาชิกอีก 8 คน ร่วมอุปถัมภ์ ถือเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งประวัติศาสตร์โดยวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของระบอบการเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งไมตรีจิตที่ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนสหรัฐอเมริกา ได้ส่งมายังประชาชนไทย และความปรารถนาที่จะเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

อนึ่ง เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 184 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สหรัฐฯ