หัวหน้าอุทยานทุ่งแสลงหลวง ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 4 ธ.ค.62 ที่หอประชุมโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก นายวิทูร เดชประมวลพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โดยเทศบาลตำบลบ้านแยง ได้ดำเนินการส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ตามบัญชีรับมอบ จำนวน 4,646 แผ่น ดำเนินการส่งมอบตามบัญชีครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 แผ่น และ ส่งมอบให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนตัวแทนพี่น้องประชาชนหมู่บ้านละ 20 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านแยง โรงเรียน และ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 350 คน

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด 8.25x11.75 นิ้ว จำนวน 23,323.000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และ องค์กรต่าง ๆ ได้น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ดำเนินการส่งมอบตามบัญชีจัดสรร.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน