ผู้ว่าฯนราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัย
และผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส

วันนี้ (4 ธ.ค. 62) ที่ อบต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ร่วมต้อนรับ

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า หลังจากมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถออกเรือหาสัตว์น้ำได้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและส่วนราชการมีความห่วงใย และไม่ทอดทิ้งชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้คาดว่าจะมีคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่ 7 ธันวาคมนี้ จึงขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่มาให้กำลังใจ โดยขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี

ตต

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวประมงในพื้นที่ตำบลโคกเคียนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 100 ชุด ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2,4,5,10,12 และ 13

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และคณะ ได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่ 3 บ้านปูต๊ะ ต.ละหาร อ.ยี่งอ เพื่อพบปะและให้กำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำลังทหารในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ

สำหรับในพื้นที่ของหมู่ที่ 3 ชุมชนศาลาวดี มีผู้ประสบภัยจำนวน 70 ครัวเรือน 180 ราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและคณะได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 70 ชุด พร้อมทั้งเยี่ยมบ้านเรือนของผู้ประสบอุทกภัย โดยมีน้ำท่วมเส้นทางเป็นระยะ ระดับสูงน้ำประมาณ 30 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนผู้ประสบภัยที่อยู่บริเวณที่ลุ่มจำนวน 6 ครัวเรือนที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ โดยขณะนี้ในภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลายใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance