ผอ.สพป.นค.1 มอบเสื้อให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมทำการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

วันที่ 4 ธ.ค. 62 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานกล่าวให้กำลังใจและมอบเสื้อให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู(เสื้อแขนยาว) จำนวน 364 ตัว และนักเรียน (แขนสั้น ) จำนวน 581 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 941 ตัว ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการแข่งขัน

สำหรับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษโดยจังหวัดหนองคายได้ส่งเข้าร่วม 19 กิจกรรม/หมวดหมู่ ประกอบด้วย ภาษาไทย ,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ-ดนตรี ,ศิลปะ-นาฎศิลป์ ,ภาษาต่างประเทศ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, คอมพิวเตอร์ ,หุ่นยนต์ ,การงานอาชีพ ,ปฐมวัย, เรียนรวม-ภาษาไทย, เรียนรวม-สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, เรียนรวม-ศิลปะ ,เรียนรวม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี ,ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance