วันที่ 4 ธ.ค.ที่สมาคมเตชะสัมพันธ์ ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ และ สังสรรค์สมาชิกประจำปี สมาคมเตชะสัมพันธ์

ดร.สุทัศน์ กล่าวถึงความเป็นมาสมาคมเตชะสัมพันธ์ ว่าสมาคมเตชะสัมพันธ์ถือกำเนิดเมื่อเดือนมีนาคม 2513 โดยมีผู้ร่วมตระกูลที่พำนักอยู่ย่านฝั่งธนบุรี อาทิ คุณใช่ย้ง คุณเตียวฮงคุณติ้งยู้คุณตงซื้อ คุณคุงเซี้ยและ คุณฉอเม้ง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการก่อตั้งสมาคมผู้ร่วมตระกูล จึงได้รวมตัวกันประชุมหารือเกี่ยวกับการก่อตั้งสมาคม ในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คุณใช่ย้ง เป็นผู้สนับสนุนด้านเงินทุน ส่วนคนอื่นๆช่วยกันออกแรงทำงาน คุณหญิงคงทราบข่าวจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิก จากนั้นได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ดำเนินการเตรียมการก่อตั้งเดิมทีสถานที่ตั้งของสมาคมอยู่เลขที่ 106/2 6 ชั้น 3 ของบริษัทนำฮวดก่อสร้าง หน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ ธนบุรี หลังจากมีคณะกรรมการเป็นรูปประธรรมแล้ว จึงเริ่ประชาสัมพันธ์ และติดต่อแนะนำผู้ร่วมตระกูลสมัครเป็นสมาชิก

ข่าวก่อตั้งสมาคมแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วผู้ที่ทราบข่าวนอกจากผู้ร่วมตระกูลในกรุงเทพแล้ว จังหวัดเพชรบุรี มีผู้ร่วมตระกูลทยอยมาสมัครเป็นสมาชิกไม่ขาดสาย ขณะเดียวกันได้ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากมีผู้สนับสนุนอย่างท่วมท้น สามารถให้บริการสมาชิกโดยให้บริการช่วยเหลือ ด้านฌาปนกิจและงานมงคลต่างๆของสมาชิกผู้ร่วมตระกูล อีกทั้งเข้าร่วมขบวนบรรเทาทุกข์สาธารณภัยทั่วไป ในฤดูร้อนของปีเดียวกันอาสาสมัครเข้าร่วมขบวนบริการสมาชิกและสาธารณภัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากถึง 40 กว่าคน คณะกรรมการได้เซ้งตึกแถว 3 ชั้น 3 คูหาที่สี่แยกลาดหญ้าธนบุรี ในปลายปีของปีเดียวกันราคา 270,000 บาทค่าตกแต่ง 10,000 บาทเมื่อเตรียมการเสร็จจึงได้รายงานให้  ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ คุณเทียมและคุณยืน 13 ผู้อาวุโสของผู้ร่วมตระกูล ทราบตามลำดับ โดยคุณไช่ย้ง เพื่อฟังคำบัญชาต่อไปและเชื้อเชิญ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ เป็นผู้นำอย่างเป็นทางการขณะนั้น ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ มีภารกิจทั้งส่วนตัวและส่วนรวมมากมาย จึงปฏิเสธที่จะรับเป็นผู้นำแต่จะสนับสนุนกิจการของสมาคม อย่างเต็มที่ โดยมีผู้อาวุโสร่วมตระกูลอีกหลายท่าน ช่วยกันอ้อนวอน ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ ในที่สุด ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ไม่สามารถขัดศรัทธาของเราผู้ร่วมตระกูลที่มาอ้อนวอน ด้วยความจริงใจ จึงได้รวบรวม คุณยุนเส็ก คุณใช่ย้งคุณอู่ฮั้ว คุณจือซุ้ย คุณกิมเลี้ยง คุณฮอง้ำ และคุณก๊กฮั้ว ร่วม 10 กว่าคนประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในที่สุดมีมติให้ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ คุณใช่ย้ง คุณก๊กช้วง คุณอู่ฮั้ว คุณฉอง้ำ คุณกี้เลี๊ยก รวม 6 ท่านเป็นผู้ร่วมจดทะเบียนเป็นสมาคมเตชะสัมพันธ์ ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับใบอนุญาตเป็นสมาคมโดย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2514 และเรียกผู้ร่วมตระกูลประมาณ 10 กว่าคนมาประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้อำนวยการคณะกรรมการเตรียมการเรียกประชุมใหญ่ ผู้ก่อตั้งเป็นประวัติการณ์ครั้งแรกที่ชั้น 3 ภัตตาคารห้อยเทียนเหลากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2514 มีผู้ร่วมประชุม 140 คน พร้อมบริจาคเงิน 2 แสนบาทเป็นคนแรก ผู้ร่วมก่อตั้งอื่นๆต่างพากันบริจาคตามอย่างพร้อมเพรียง รวบรวมเงินบริจาคเข้ากองทุนได้ทั้งหมด 1,200,000 บาท อีกด้วย

ดร.สุทัศน์ กล่าวขอบคุณพี่ น้อง สมาคมเตชะสัมพันธ์ ที่ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ในการประชุมใหญ่ และสังสรรค์สมาชิกประจำปี ของสมาคมเตชะสัมพันธ์ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกัน ไว้ ณ.โอกาสนี้

กองทุนประกันวินาศภัย