เด็กนักเรียน เพียงแค่ ระดับประถม เกือบ 500 คน ร่วมแปรอักษร ประกอบบทเพลง รักพ่อไม่มีวันพอเพียง หน้าเสาธง รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้ทุกหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย น้องๆ หนูๆ ตัอวน้อย ซึ่งเป็นเยาวชนนักเรียน เพียงแค่ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 6 จำนวน 490 คน ของโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความสามัคคี ด้วยการจูงมือจัดรูปขบวนเดินแปรอักษร ประกอบบทเพลง รักพ่อไม่มีวันพอเพียง ซึ่งมีความยาว 4 นาทีเศษ ซึ่งระหว่างการเดินปรับรูปขบวนแปลอักษรนั้น เด็กนักเรียนทั้ง 490 คน จะพร้อมใจกันเปล่งเสียงขับร้อง เพลง รักพ่อไม่มีวันพอเพียง ไปด้วยเสียงอันกึกก้อง ด้วยการแปลอักษรเป็นข้อความว่า... รักพ่อ และ รูปหัวใจ... ออกมาได้อย่างสวยงามสมประเกียรติ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว คณะผู้บริหาร ตลอดจน ครู นักเรียน ทุกคน มีความตั้งใจ ที่จะร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ สมกับบทเพลงที่เลือกมา จัดในกิจกรรมของโรงเรียนที่ว่า... “รักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปีนี้อีกด้วย

ทวีศักดิ์/ลพบุรี

กองทุนประกันวินาศภัย