บริษัทไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ร่วมกับบริษัทคนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บริษัท อิน-เทค แวลิ่ว จำกัด และ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อ.แม่ระมาด จ.ตาก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ไทยวาเกษตรยั่งยืน” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่รักเกษตรกรรมและเข้าใจการทำเกษตรแบบผสมผสานตามรอยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชนได้นำไปพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก และสร้างเกษตรกรที่มีศักยภาพกลับคืนสู่ชุมชน โดยมี อรอนงค์ วิชชุชาญ Chief Financial Officer บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ขวัญชัย นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ร่วมลงนาม สมาน เมืองแก้ว ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ระมาด หัสดิน สถานันท์ รองนายกเทศมนตรี ตำบลแม่จะเรา ภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์ นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตาก พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้เกียรติเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดี ที่โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อ.แม่ระมาด จ.ตาก