การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รับสมัครบุคคลเพื่อการคัดเลือกเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ.โดยกำหนดคุณสมบัติบุคคลผู้รับการคัดเลือก ดังนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

กองทุนประกันวินาศภัย