เมื่อเวลา 15.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พูดถึงผลการประชุมสุดยอดอาเซียน สาธารณรัฐเกาหลี และฝากให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และ อีอีซี ให้เร่งขับเคลื่อนการทำสมาร์ทซิตี้ (Smart City) หรือเมืองอัจฉริยะซึ่งมี 2 มิติ ประกอบด้วย เมืองที่สร้างขึ้นใหม่ เหมือนกับเมืองปูซาน ที่มี ปูซานอีโค เดลต้า สมาร์ทซิตี้ (Busan Eco-Delta Smart City) และเมืองที่มีอยู่แล้วให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยนำนวัตกรรมความทันสมัยและเทคโนโลยีใส่เข้าไปในเมือง ซึ่งนายกฯ มีแนวคิด และข้อสั่งการที่จะฝากพิจารณาแนวทางที่จะขยายเมือง เช่น ขยายกรุงเทพมหานครออกไปรอบนอก โดยสร้างให้เป็นสมาร์ทซิตี้ ข้อสำคัญคือต้องมีเส้นทางคมนาคมที่ไปถึงสมาร์ทซิตี้จึงจะเกิดขึ้นได้

กองทุนประกันวินาศภัย