พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดยิ่งใหญ่ “ภูมิพลังแผ่นดิน” เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ดิน โชว์นิทรรศการยกย่องพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาด้านการพัฒนาดินในรูปแบบทันสมัยตลอด 5 วัน พร้อมเปิดอบรมวิชาแผ่นดินหลักสูตรเข้มข้นกว่า 30 วิชาให้ประชาชนเรียนฟรีจากปราชญ์เกษตรทั่วประเทศ ระหว่าง 4-8 ธันวาคม 62 นี้

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า ระหว่าง 4-8 ธันวาคม 62 นี้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ได้จัดงาน“ภูมิพลังแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ดินในโอกาสวัน “วันดินโลก” และ “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี 2562 สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ชมนิทรรศการพ่อแห่งแผ่นดิน นิทรรศการของขวัญจากดิน กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง การจัดจำหน่ายสินค้าและผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และการอบรมเข้มข้นหลักสูตรอบรมวิชาแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 30 วิชาฟรี จากปราชญ์เกษตรทั่วประเทศ อาทิ

วันที่ 4 ธันวาคม วิชาดินดีด้วยสรรพสิ่งก้อน โดยลูกศิษย์โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1ไร่ 1แสน พกฉ. วิชาจุลินทรีย์ เบญจคุณโดยอาจารย์เฉลิม พีรี เครือข่ายพกฉ.จ.กำแพงเพชร วิชาข้าวห่อบุญประดับดิน โดยอาจารย์น้ำฝน วงศ์คำชัย เครือข่ายพกฉ.จ.เลย เป็นต้น
วันที่ 5 ธันวาคม วิชาดินให้วิถี ขบวนแห่พระแม่ธรณี โดยอาจารย์รุ่ง บุญมาก เครือข่ายพกฉ.จ.สระแก้ว วิชาพิธีบูชาพระแม่ธรณี โดยอาจารย์ขวัญชัย รักษาพันธุ์ เครือข่ายพกฉ.จ.ฉะเชิงเทรา วิชาดินจอมปลวกบำบัดโรค โดยอาจารย์คำปุ้น กุดวงศ์แก้ว เครือข่ายฉพก.จ.สกลนคร วิชาฝายธนาคารน้ำใต้ดิน โดยอาจารย์รรังศรี มาดีสุขสถิตย์ วิชาพิธีสืบชะตา โดยพระครูสมุห์วิเชียร เครือข่ายพฉก.จ.เชียงใหม่ เป็นต้น
วันที่ 6 ธันวาคม วิชาฝึกนวดคลายจุดขั้นพื้นฐาน โดยอาจารย์มิติใหม่ จักรพล ผู้สืบทอดเครือข่ายพกฉ.จ.นครราชสีมา วิชาประสบการณ์พันธุกรรมพืช อาจารย์สมเกียรติ ไพฑูรย์ เครือข่ายพกฉ.เชียงใหม่ วิชาจุลินทรีย์หน่อกล้วย โดยอาจารย์ปรีชา บุญท้วม เครือข่าย พกฉ.จ.ระยอง เป็นต้น

วันที่ 7 ธันวาคม วิชา 9 เรื่องที่เกษตรควรรู้ โดยอาจารย์เฉลิม พีรี เครือข่ายพกฉ.จ.กำแพงเพชร วิชาภูมิปัญญากังหันวิดน้ำ โดยอาจารย์มานะ โพธิ์ชัย เครือข่าย พกฉ.จ.กำแพงเพชร เป็นต้น
วันที่ 8 ธันวาคม วิชาปั้นกระสุนพันธุกรรม โดยอาจารย์น้ำฝน วงศ์คำชัย เครือข่ายพกฉ.จ.เลย วิชาสมุนไพรกับการพึ่งตนเอง โดยอาจารย์คำปุ้น กุดวงศ์แก้ว เครือข่ายฉพก.จ.สกลนคร วิชาภูมิปัญญาการจักสารใบมะพร้าว โดยอาจารย์สนิท เสนกุล เครือข่ายพฉก.จ.แพร่ เป็นต้น

รวมทั้งเปิดให้เยี่ยมชมกิจกรรมโซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm ซึ่งเป็นโซนพิเศษ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมบ้านฉันดินดำน้ำชุ่ม (เกษตร 1ไร่ ได้2 ตัน) กิจกรรมแก้ปัญหาดินเปรี้ยวเพื่อทำการเกษตรริมฝั่งทะเล กิจกรรมจุลินทรีย์ง้วนดินบำบัดและฟื้นฟูดิน กิจกรรมดินสร้างอาชีพ ปั้นดินเป็นภาชนะ กิจกรรมฝายชะลอน้ำลดการชะล้างสร้างความชุ่มชื้นให้ดิน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรตัวจริงในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงกว่า 300บูธ รวมทั้งจัดกิจกรรมพิเศษในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและช่วงเย็นชมการแสดงดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาคและเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพร้อมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ เกมงานวัดย้อนยุค การแสดงดนตรีจากน้องๆโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง จ.บุรีรัมย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171 , 094-649-2333 www.wisdomking.or.th facebook : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และ Line ID: @wisdomkingfan