ศิลปะการแสดงกายกรรม “ดาวาซ” ของชนเผ่าอุยกูร์ “ดาวาซ” หมายถึง การเดินไต่เชือกกลางอากาศมีประวัติยาวนานมากกว่า 2,000 ปี เป็นศิลปะการแสดงอันตกทอดมาแต่โบราณของจีน หนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับประเทศ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน