“สบน.”เดินหน้าเปิดตัว Bond Direct Application จองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ พร้อมออกพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ 5,000 ล้านเป็นของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ยืนยันหนี้สาธารณะยังไม่สูง สิ้นเดือน ต.ค.62 อยู่ที่ร้อยละ 40.99 ของจีดีพีประเทศที่มีขนาด 16.75 ล้านล้านบาท

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.)เปิดเผยว่า ได้เปิดตัว BOND DIRECT Application เพื่อรองรับการให้บริการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 และพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ ซึ่งจะจำหน่ายในเดือนธ.ค.62 ทั้งนี้ BOND DIRECT Application และ Line@bonddirect เป็นช่องทางการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ล่าสุดช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์สะดวกสบายผ่านโทรศัพท์มือถือ ทำให้ผู้ลงทุนแน่ใจว่าได้สิทธิ์การซื้อพันธบัตรอย่างแน่นอนเมื่อเดินทางไปซื้อที่สาขาธนาคาร เพราะสามารถทำการจองและซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รวมถึงการดูข้อมูลการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นต่างๆได้

สำหรับไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2563 กระทรวงการคลังจะจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ 2 รุ่น ชุดแรก พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1 วงเงิน 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 รุ่นคือ รุ่นอายุ 3 ปี และ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 และ 1.95 ต่อปีตามลำดับ จะเปิดให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรออมทรัพย์ที่ครบกำหนด (SB19DA) วันที่ 13 ธ.ค.62 สามารถจองซื้อวงเงินพันธบัตรออมทรัพย์ได้ก่อน วันที่ 9-11 ธ.ค.62 ผ่าน BOND DIRECT Application และ Line@bonddirect ส่วนการเปิดจำหน่ายเป็นการทั่วไปจะเริ่มจำหน่ายวันที่ 13 ธ.ค.62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไปผ่านช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

นอกจากนี้ยังรวมถึง BOND DIRECT Application วงเงินซื้อต่อราย 1,000 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง ช่องทางการจำหน่าย BOND DIRECT Application : ชำระเงินผ่าน Mobile Application และเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์/ ATM/ Internet Banking/ Mobile Application ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง สำหรับผู้มีสิทธิ์ซื้อ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

ขณะเดียวกันยังออกพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษของกระทรวงการคลัง วงเงิน 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยเป็นพันธบัตรทยอยชำระคืนเงินต้นที่ผู้ถือพันธบัตรออมทรัพย์จะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ย(Amortized Bond) โดยปีที่ 1 จะได้รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จากนั้นในปีที่ 2-5 จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นตามวงเงินคงค้าง เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ต้องการออมเงินระยะสั้นและได้รับเงินต้นคืนเพื่อการใช้จ่ายปัจจุบัน โดยให้สิทธิ์ผู้ลงทุนที่ซื้อผ่าน BOND DIRECT Application สามารถซื้อได้ก่อนการเปิดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ล่วงหน้า 1 วัน

ทั้งนี้มีเงื่อนไขการจำหน่ายดังนี้ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี วงเงินจำหน่าย ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท จำหน่ายวันที่ 23 ธ.ค.62-24 เม.ย.63 จองผ่าน BOND DIRECT Application :ชำระเงินผ่าน Mobile Application และเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยได้ และตั้งแต่ 24 ธ.ค.62-24 เม.ย.63 ATM ของผ่านเคาน์เตอร์ Internet Banking/Mobile Application ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ผู้มีสิทธิ์ซื้อได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปวงเงินซื้อต่อราย 1,000 บาท วงเงินขั้นสูงรายละไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อธนาคาร การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และคืนเงินต้น 8 งวดๆละเท่ากันในปีที่ 2-5 ทั้งนี้ สบน.จะจัด workshop ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทดลองใช้ BOND DIRECT Application วันที่ 4 ธ.ค.62 ผู้สนใจสมัครได้ผ่านทาง Facebook ของ สบน.และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายพันธบัตรและ BOND DIRECT Application ได้ที่ http://www.pdmo.go.th

นางแพตริเซีย กล่าวถึงสถานะหนี้สาธารณะของประเทศไทยล่าสุด ณ สิ้นเดือนต.ค.62 ว่า หนี้สาธารณะมียอดรวม 6.98 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.99 ของจีดีพีประเทศที่มีขนาด 16.75 ล้านล้านบาท ระดับหนี้สาธารณะยังอยู่ในระดับของความยั่งยืนทางการคลัง และส่วนใหญ่เป็นการระดมเงินกู้จากแหล่งเงินภายในประเทศ ส่วนหนี้ต่างประเทศมีเช่นกันแต่ในสัดส่วนที่น้อยมาก แต่รัฐวิสาหกิจยังมีอยู่บ้าง ซึ่งได้ขอให้ทางรัฐวิสาหกิจที่มีหนี้ต่างประเทศดำเนินการปรับปรุงต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance