ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท ในฐานะรองประธานกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ กล่าวว่า ประเด็นเรื่องผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง นายกอบจ. นายกเทศมนตรี นายกอบต. สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบจากคำสั่งคสช.ได้ถูกยื่นญัตติด่วนเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรว่าขอให้ ตั้งคณะกรรมมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาในเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลอยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบไปแล้ว ซึ่งตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังท้องถิ่นไท ได้ถามตรงประธานสภาผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยหรือคนที่ดูแลคำสั่งคสช.ตอบ ศ.ดร.โกวิทย์ กล่าวต่อว่า ในฐานะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ก็นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการที่มีนายซูการ์โน มะทา เป็นประธาน และได้เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้อง คือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ดูแลท้องถิ่นให้มาชี้แจงว่ามีผู้บริหารท้องถิ่นที่โดนคำสั่งดังกล่าวจำนวนเท่าไหร่ ดำเนินการไปแล้วเท่าไหร่ ค้างดำเนินการอยู่เท่าไหร่ และยังไม่ดำเนินการเท่าไหร่ “การออกคำสั่งคสช. เพื่อแขวนผู้บริหารท้องถิ่นนั้นมีต้นเรื่องจากปปช.บ้าง สตง.บ้าง รวมทั้งสิ้นประมาณ 400 กว่าคน ซึ่งเมื่อมีการตรวจสอบพบความผิดส่วนหนึ่งก็ส่งเรื่องต่อให้ปปช.ดำเนินการ อีกส่วนหนึ่งตรวจพบไม่มีความผิดก็มีการคืนตำแหน่งไปก็เยอะแล้ว หรือบางคนก็เสียชีวิต ซึ่งขณะนี้มีนายก 134 คนข้าราชการ 88 คน ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ จึงได้เรียกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงว่าส่วนที่เหลือนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่” ศ.ดร.โกวิทย์ กล่าวด้วยว่า การที่กรรมาธิการเรียกผู้ที่กำกับดูแล ไม่ว่าจะเป็น ผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตัวแทนกระทรวงมาไทย มาชี้แจงว่าส่วนที่เหลือดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่า ในปี 2563 เชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นประมาณ ก.พ.- เม.ย. หรือย่างงช้าไม่เกินมิ.ย. ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบให้เสร็จภายในปีนี้ และต้องคืนสิทธิ์ให้เขา เพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อคืนคำสั่งคสช. ให้เข้ามาชี้แจงแล้ว ก็ให้เขาเร่งตรวจสอบและเขาก็ให้คำมั่นสัญญาและมีมติร่วมกันว่าขอให้มีการตรวจสอบโดยเร็วโดยวันที่ 30 พฤศจิกา นี้ต้องมารายงานว่าการตรวจสอบเป็นไปถึงไหนแล้ว +++++++++++++++