สงครามนางฟ้า “ช่อ-มาดามเดียร์” หุ้นสื่อเอฟเฟกต์ ...*...

ไปยื่นให้ กกต.ตรวจสอบ “มาดามเดียร์”วทันยา วงโอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เอาผิดถือครองหุ้นสื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา สำหรับ “ช่อ”พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ หลังหัวหน้าพรรค ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ขาดคุณสมบัติ ส.ส.ไป...*...

สะท้อนความพยายามดิ้นสู้ของพรรคอนาคตใหม่ ชี้นำให้สังคมเห็นใจ “ธนาธร” ว่าถูกกลั่นแกล้งและมีสองมาตรฐาน แต่เรื่องนี้ ลองฟังความสองด้านจากสองขั้ว โดยฟากของ ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ยืนยันว่ากรณีของ “มาดามเดียร์” แตกต่างกับกรณีของ “ธนาธร” อย่างสิ้นเชิง ...*...

โดยยกเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 14/2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ปรากฏข้อเท็จจริงในคำวินิจฉัย หน้าที่ 22 และ หน้าที่23 ว่า “ธนาธร” อ้างว่าได้ขายหุ้นสื่อให้แก่ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจในวันที่ 8 มกราคม 2562 และนางสมพร ได้ชำระเงินค่าหุ้นสื่อจำนวนเงิน 6,750,000 บาท โดยสั่งจ่ายด้วยเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 แต่ปรากฏว่านำเช็คไปเรียกเก็บเงินเข้าบัญชี “ธนาธร” ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เป็นระยะเวลานานถึง 128 วัน เป็นเวลาถึง 4 เดือนเศษนับจากวันออกเช็ค ซึ่งเป็นวันที่ 8 มกราคม 2562 ศาลเห็นว่า “ธนาธร” สามารถนำเช็คเข้าบัญชีตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2562 แต่กลับนำเข้าบัญชี วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ประเด็นดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงสำคัญ ศาลจึงไม่เชื่อว่ามีการซื้อขายหุ้นเกิดขึ้นจริงในวันที่ 8 มกราคม 2562...*...

แตกต่างกับกรณีของ “มาดามเดียร์” ซึ่งปรากฏหลักฐานการสั่งขายหุ้นเกิดขึ้นในวันที่ 11และ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยขายหุ้นสื่อทั้งหมดผ่านโบรกเกอร์ 3 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ตัวแทนขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และต่อมาบริษัทตัวแทนขายหุ้น ก็ได้โอนเงินค่าหุ้นสื่อเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ในวันที่ 13 และ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ยอดเงินรวม 41 ล้านบาท ซึ่งมีหลักฐานการโอนเงินปรากฏอยู่ในสมุดเงินฝากธนาคารของ มาดามเดียร์ ตามกฏหมายแล้วจึงถือว่าได้มีการขายหุ้นสื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น “มาดามเดียร์” จึงขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นสื่อ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ซึ่งต่อมาอีกประมาณ 2เดือน ได้ไปสมัครรับเลือกตั้งส.ส จึงไม่มีปัญหาเรื่องการขาดคุณสมบัติ...*...

อีกด้านเป็นความเห็นจาก ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลังรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในฐานะอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้อย่างนี้ว่า..*...

“ในกรณีบริษัทมหาชน หรือ บมจ. ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว กฎหมายให้ถือว่าการโอนหรือขายหุ้นในทะเบียนโบรกเกอร์ (บริษัทหลักทรัพย์) หรือขายหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการบันทึกไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) นั้นกฎหมายให้สันนิษฐานว่า หุ้นนั้นเป็นของคนใหม่ หรือผู้ซื้อ หรือผู้รับโอนแล้ว และเป็นอำนาจของคนใหม่...*...

แม้ในทางทฤษฏี “สิทธิในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น” จะยังไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีการแจ้งปิดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหม่ ซึ่งกรณีของน.ส.วทันยา ตามที่ตนติดตามข่าวสารพบว่า ระหว่างที่น.ส.วทันยาโอนหุ้นบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG ออกไปนั้น ก็ยังไม่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่ในทางปฏิบัติ น.ส.วทันยา จึงไม่ได้เข้าไปมีส่วนหรือมีอำนาจในสิทธิที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างนั้น...*...

ในกรณีเรื่อง “สิทธิ”ที่ยังมีก่อนการแจ้งปิดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ หลังการโอนหรือขายหุ้นไปแล้วเช่นนี้ ทำให้มองว่า คล้ายกับที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัตินายธนาธร แม้กรณีของบริษัท วี ลัค มีเดีย จำกัด จะไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้ว่า การโอนหุ้นสมบูรณ์เมื่อแจ้งในสมุดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเกิดขึ้นหลังนายธนาธรสมัครรับเลือกตั้ง จนนำไปสู่การวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ ส.ส....*... “

ถึงการโอนหุ้นของคุณธนาธรในบริษัทวีลัคมีเดียจะมีผลก่อนหน้านั้น แต่ศาลรัฐธรรมนูญถือว่า เมื่อยังไม่มีการจดแจ้งเปลี่ยนชื่อในสมุดทะเบียน คุณธนาธรก็ยังไม่ปลดอำนาจตัวเองออกจากบริษัทนั้นได้ ซึ่งคำถามคือ กกต. จะใช้มาตรฐานเดียวกันนี้กับการถือหุ้น โอนหุ้น แจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยหรือไม่” ...*...

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นสิ่งที่นักกฎหมายต้องนำมาถกกันว่าเรื่องกระบวนการโอนหุ้นเสร็จสมบูรณ์ตอนไหน เพราะในแง่หนึ่งได้มีการโอนหุ้นผ่านโบรกเกอร์ หรือมีบันทึกผ่าน TSD แต่การโอนนี้อาจจะยังไม่สามารถใช้ยันกับบุคคลภายนอกโดยอัตโนมัติได้ จนกว่าจะมีการแจ้งในสมุดทะเบียนบริษัทเรื่องที่คุณช่อ ยกขึ้นมาจึงพอมีประเด็น มีน้ำหนัก แต่ยังไม่ได้ชี้ได้ว่า คุณเดียร์ผิด ซึ่งก็อยู่ที่กกต.จะวินิจฉัย”...*...

พุธที่ 27 พ.ย. เวลา 09.30 น.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร่วมงานเสวนา “ เปิดวิถีออนไลน์...เด็กไทยกับภัยใกล้ตัว ” จัดโดย สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน ที่ห้องแกรนด์ ซี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเปิดงาน นิทรรศการภาพถ่าย 60 ปี วิถีแสง ในโอกาสครบรอบ 60 ปี สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซนโดยมี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ฐาปน สิริวัฒนภักดี ปภัชญา สิริวัฒนภักดี ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ดาว วาสิกสิริ และ นิติกร กรัยวิเชียร เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ BAB BOX ถนนวิทยุ เมื่อวันก่อน

ตรวจเยี่ยม...สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด ที่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ 2จังหวัดชลบุรี เพื่อโดยรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันก่อน

อยู่ไกลเราไปหา...แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ปล่อยคาราวานรถโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 62 ครั้งที่ 2 จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา ซึ่งออกให้บริการคัดกรอง ตรวจ ผ่าตัด รักษา ติดตาม และประเมินผลให้แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุงแรง ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย โดยมี ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ และ รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ ร่วมงาน ที่บริเวณหน้าอาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สังสรรค์...กลุ่มพอเพียงและกลุ่มเที่ยงธรรม นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตระดับสูง หรือ นยปส.รุ่นที่ 10 จัดเลี้ยงสังสรรค์ นยปส.รุ่นที่10 โดยมี วิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการ ป.ป.ช.พร้อมด้วยตัวแทน ยปส.รุ่นอื่นๆ ร่วมสังสรรค์ ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง ที่สโมสรกรมชลประทาน สามเสน

สมรักสมรส...สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีฉลองมงตคลสมรสระหว่าง ฟ้าใส เอกพันธ์ บุตรี วีรยุทธ เอกพันธ์ -สุนันทา สุรเชษฐพงษ์ กับ มาร์ค บุตร เกริด สตีป โดยมี ศ.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ อาภัสรา หงสกุล สังข์ ว่องปรีชา และ ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ร่วมแสดงความยินดี ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

เปิดศูนย์ลิ้นหัวใจ...ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผอ.ด้านบริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นพ.วิสุทธิ์ วิเวกาภิรัต และ นพ.วัธนพล พิพัฒนนันท์ พร้อมด้วยทีมแพทย์ศูนย์ลิ้นหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ลิ้นหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่ศูนย์ประชุม อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก

ต้อนรับ...พรพิมล ปฐมศักดิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย พร้อมด้วย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตัน ดร. ภากร ปีตธวัชชัย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม และ ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ร่วมต้อนรับ ดร. ซูซาน ฟอร์นีเย่อ อธิการบดี Questrom School of Business ในโอกาสเปิดงาน BU Asian Alumni Business Forum 2019 ที่โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

สร้างความตระหนัก...วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กก.ผจก.ซีพีแรม ร่วมกับ ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ประธานสาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมมอบรางวัลชนะเลิศ โครงการจัดการประกวดคลิปวิดีโอ คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”เป็นปีที่ 2 กับแนวคิด อวสาน..........อาหารถูกทิ้ง เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องลดความสูญเปล่าทางอาหาร ที่โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ออฟฟิศใหม่...วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดุษฎี ตันเจริญ กก.ผจก.มั่นคงเคหะการ เปิดตัวออฟฟิศใหม่บนถนนสุรวงศ์ ภายใต้คอนเซปต์ Workplace Wellbeing มุ่งเน้นการสร้างสุขภาวะที่ดีในที่ทำงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี ศักดินา แม้นเลิศ สุธิดา สุริโยดร รัชนี มหัตเดชกุล พรพรรณ ญาณทศศิลป์ และ อัทธนีย์กานต์ ปฐมสมพงษ์ ร่วมงาน ที่มั่นคงเคหะการ อาคาร 345

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน