วันที่17มีนาคม2560 ตลาดเทพเจริญ โดยนายสราวุธ มีคุณสมบัติ ประธานกรรมการพร้อมทั้งทีมงานตลาดเทพเจริญ ร่วมต้อนรับนักวิ่งโครงการ "๑ล้าน๕แสนก้าว" ช่วงที่2 ถนนพระเทพ-รพ. ศิริราช พร้อมทั้งมอบเงินบริจาค100,000 บาท สร้างอาคารนวมินทรบพิตรฯ รพ. ศิริราช ในโครงการ"๑ล้าน๕แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่-ศิริราช"