เมื่อวันที่ 23 พ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง และ การขาดแคลนน้ำ ณ บ้านท่าไม้ทอง หมู่ 7 , บ้านเขาคลัง หมู่ 8 และ บ้านท่าเลียง หมู่ 10 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ หลังเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ได้พร้อมใจกล่าวขอบคุณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ามาดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำเพื่อใช้อุปโภค – บริโภค พร้อมนำชุดเครื่องจักรเข้าขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค.

กองทุนประกันวินาศภัย