ผบ.ร้อย ตชด.245 น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง ร.9 ใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติงาน ทำนาข้าว ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว

วันที่ 22 พ.ย. 2562 ณ บริเวณภายใน ร้อย ตชด.245 พ.ต.ต.ถาวร ช่างไชย ผบ.ร้อย.ตชด.245 มอบหมายให้ ร.ต.อ.เรืองศักดิ์ ผาเจริญ รอง ผบ.ร้อย ตชด.245 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและแม่บ้าน ร่วมกันเกี่ยวข้าว ดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน โดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่ภายใน ร้อย ตชด.245 ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน ที่แสดงถึงความสมัครสมานสามัคคี เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยการนำประเพณีทำนาแบบดั้งเดิม บนเนื้อที่เกือบ 10 ไร่ ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์วิถีการทำนาของภาคอีสาน

พ.ต.ต.ถาวร ช่างไชย ผบ.ร้อย.ตชด.245 กล่าวว่า สำหรับข้าวเปลือกที่ได้จากการร่วมแรงร่วมใจกัน ก็จะนำไปสำรองไว้เป็นคลังอาหารของ ร้อย ตชด.245 (โครงการอาหารกลางวัน) นอกจากนั้น ภายใน ร้อย ตชด.245 ก็จะมีการเลี้ยงปลาในสระ ไว้เป็นอาหาร สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ด้วย นอกจากจะได้ทั้งความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของกำลังพลแล้ว ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชาวบ้าน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของการทำนาแบบดั้งเดิม ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกัน ที่ควรอนุรักษ์และรักษาเก็บไว้ ซึ่งปัจจุบันได้เลือนหายไป รุ่นลูกรุ่นหลานไม่มีโอกาสได้เห็น ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างรถเกี่ยวข้าว

นอกจากนั้นอยากให้ชาวบ้านโดยรอบได้มองเห็นการดำเนินชีวิตของเจ้าหน้าที่ นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่หลักแล้ว ทุกคนยังใช้เวลาว่าง นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยการทำการเกษตรทั้งที่ทำงานและที่บ้าน ทำให้ได้ผลผลิตสามารถลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน