"อนุกมธ.ครุภัณฑ์" ตัดงบ 4 กระทรวง รวมกว่า 222 ล้านบาท พร้อมพิจาณาการจัดซื้อที่ซ้ำซ้อน

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่รัฐสภา นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.)ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ สภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วย น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองโฆษกคณะอนุ กมธ. ร่วมแถลงข่าวรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกมธ. ประจำสัปดาห์ โดยน.ส.กุลวดี กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาปรับลดงบประมาณของ

1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3 หน่วยงาน จำนวน 50 ล้านบาท

2.กระทรวงพาณิชย์ 7 หน่วยงาน จำนวน 7,859,000 บาท

3.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม 13 หน่วยงาน จำนวน 89,976,000 บาท และ

4.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 หน่วย (ยกเว้นกรมชลประทาน) จำนวน 74,614,800 บาท ยอดรวมปรับลดทั้งสิ้น 222,449,800 บาท

ด้านนายยุทธพงศ์ กล่าวว่า นอกจากนี้เราพบว่ามีการตั้งงบประมาณซ้ำซ้อน เช่น กรมป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม ตั้งงบชื้อรถดับเพลิงเพื่อกระจายทุกจังหวัด ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ขอชื้อรถดับไฟป่า ดังนั้นที่ประชุมอนุกมธ.อนุมัติให้กรมป่าไม้จัดซื้อได้แต่ให้ไปบูรณาการกันเองกับกรม ปภ.

กองทุนประกันวินาศภัย