วันที่ 22 พ.ย.62 ที่หอประชุมเฉลิมรัชมงคล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ นายหล่วน โฆษิตธนสาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายกสมาคมศิษย์เก่า ดร.ประเสริฐ บุญมา คณะกรรมการสถานศึกษาฯ นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ์ ผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เป็นประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการประเมินอีก5ท่านร่วมนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ของนายธนาธิป นาฉลอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด

ซึ่งนายธนาธิป นาฉลอง เป็นนักเรียนที่มีความสามารถหลายด้านและมีความโดดเด่นในด้านทัศนศิลป์ได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติรางวัลที่น่าภูมิใจที่สุดคือ รางวัลถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในโครงการการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กมิชลินครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 ในหัวข้อวาดฝันปั่นสุขเที่ยวสนุกทั่วไทย และรางวัลถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในการประกวดภาพโครงการจินตนาการสืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัชปีที่ 12 ในหัวข้อความสุขคือความงดงามในความเป็นไทย

ด้านนายวีระศักดิ์สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กล่าวว่าสำหรับโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเป็นประจำอำเภอขนาดใหญ่มี นร.และบุคคลากรรวมกว่า3,000คนซึ่งนายธนาธิปนาฉลอง เป็นนักเรียนตัวอย่างที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมีผลงานด้านทัศนศิลป์ เป็นที่โดดเด่น จนได้รับรางวัลระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับนานาชาตินำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเป็นอย่างมากคณะกรรมการ และผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้พิจารณาเสนอชื่อนายธนาธิป นาฉลอง เข้ารับการประเมิน จากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานในระดับจังหวัดและรับการประเมินต่อในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป