สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (His Holiness Pope Francis) ประทับบนรถโป๊ปโมบิล (popemobile) โบกพระหัตถ์ ทักทายคริสต์ศาสนิกชนที่มารอรับเสด็จ ระหว่างเสด็จมาพบกับคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน ที่ วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อ 22 พ.ย. 2562

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน