เมื่อวันที่ 21 พ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้สั่งการให้ นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รอง ผวจ.นครพนม นำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับดูแล กรณีมีชาวบ้าน ร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาโครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยจังหวัดนครพนม ได้รับงบประมาณ จากรัฐบาลทั้งหมด 200 ล้านบาท พร้อมจัดสรรลงไปดำเนินโครงการ ตามอำเภอต่างๆ ทั้ง 12 อำเภอ เฉลี่ยอำเภอละประมาณ 10 – 15 ล้านบาท เพื่อดำเนินการพัฒนาขุดลอกแหล่งน้ำ รวมถึงระบบประปา เพื่ออุโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร แต่ภายหลังมีปัญหาเกี่ยวกับ การดำเนินโครงการ เนื่องจากมีชาวบ้าน ร้องเรียน พบว่า ทางอำเภอ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง มีการปล่อยปะละเลย ไม่มีการกำกับดูแลผู้รับจ้าง ในการดำเนินงานขุดลอกที่มาตรฐาน ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณรัฐ ส่งผลกระทบชาวบ้านเสียประโยชน์ ไม่สามารถดูแลแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะยาว ไม่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้งยังพบว่า มีการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มนายทุน และเด็กนักการเมืองบางคน เนื่องจากในการหาผู้รับจ้าง ใช้วิธีการตกลงราคา ในงบประมาณโครงการละไม่เกิน 5 แสนบาท โดยไม่มีการประกวดราคา ทำให้เป็นช่องว่างในการเอื้อประโยชน์นายทุน

ทั้งนี้ทาง นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รอง ผวจ.นคพนม นำคณะทำงาน ลงพื้นที่ นำร่องตรวจสอบพื้นที่ขุดลอกที่มีชาวบ้านร้องเรียน จำนวน 2 จุด ในพื้นที่ ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม โดยจุดที่ 1 เป็นโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ งบประมาณ จำนวน กว่า 4 แสนบาท และ จุดที่ 2 เป็นอ่างเก็บน้ำ งบประมาณ จำนวนกว่า 2 แสนบาท แต่มีการดำเนินการไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการขุดลอกระดับความลึก แต่ใช้วิธีทำคันคูให้สูงขึ้น ซึ่งจาการตรวจสอบ ทางอำเภอ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ได้ยืนยันว่า ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ แต่ผู้รับจ้างได้ชะลอการขุดลอกไว้ รอการสูบน้ำออกจากพื้นที่ และสัญญาดำเนินการจะสิ้นสุดในวันที่ 17 มกราคม 2563 ภายหลังทางคณะทำการตรวจสอบโครงการ ได้กำชับให้ มีการดำเนินการที่มาตรฐาน ให้แล้วเสร็จ ตามแบบระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะมีการตรวจสอบติดตามต่อเนื่อง ทั้งพื้นที่ อ.เรณูนคร มีทั้งหมด จำนวน 15 โครงการ รวมงบประมาณกว่า 9 ล้านบาท รวมถึงทุกอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รอง ผวจ.นครพนม เปิดเผยว่า หลังเกิดปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาขุดลอกแหล่งน้ำ ซึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐบาล 200 ล้านบาท ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้สั่งกาให้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบติดตามกำกับดูแลทุกอำเภอ ให้เป็นไปตามแบบแบบมาตรฐาน ห้ามดำเนินการ ส่งมอบงานหากไม่ได้ตามสเปค และจะต้องไม่เอื้อประโยชน์แกนายทุน หรือผู้รับจ้าง ในส่วนของ อ.เรณูนคร จำนวน 2 โครงการ ที่มีปัญหา ได้ตรวจสอบ แล้ว ยืนยันว่า ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งจะได้หมายหมายให้ทางอำเภอ และคณะทำงาน ตรวจสอบติดตาม ต่อเนื่องจนส่งมอบงาน ที่ต้องได้มาตรฐานตามสัญญาจ้าง ที่สำคัญทางจังหวัดนคพรนม จะได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบติดตามโครงการทุกโครงการ ทั้ง 12 อำเภอ ให้ได้มาตรฐาน ตรงตามแบบทุกจุด ให้ประชาชนได้ประโยน์ตามนโยบายรัฐบาล ขอให้ประชาชน มั่นใจว่า ทางจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ทุกขั้นตอน ทั้งการหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการตกลงราคา ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติ ก่อนตกลงว่าจ้าง และไม่มีการเอื้อประโยชน์กับนายทุน หรือกลุ่มการเมือง พร้อมประสานทางหน่วยงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปปช. และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าไปดูแลตรวจสอบทุกขั้นตอน จนกว่าจะส่งมอบงานสมบูรณ์แบบ หากประชาชนพบข้อมูลหรือพบเห็นปัญหาโครงการแก้ภัยแล้ง ที่จะส่งผลกระทบ ทำให้ประชาชน เสียประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่จังหวัด หรือศูนย์ดำรงค์ธรรมทุกอำเภอ ฝากช่วยกันสอดส่องดูแล

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance