ละครงิ้วที่ถูกขนานนามว่าเป็น “ฟอสซิลที่ยังมีชีวิต” มีประวัติยาวนานมากกว่า 2000 ปี และได้รับการบรรจุในรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องอนุรักษ์ระดับประเทศของจีน