วันที่ 20 พ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ประกิจ สาระเทพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการใช้กัญชาทางการแพทย์จังหวัดพังงา โดยมีนายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า พร้อมด้วยนายวิรัตน์ เพาะปลูก สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อชี้แจ้งนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์ และร่วมกันวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของจังหวัดพังงาให้มีมาตรฐาน และดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมนารายณ์ โรงพยาบาลตะกั่วป่า