ตั้งคณะกรรมการสอบทั้งในส่วนจังหวัดและส่งทีมส่วนกลางไปร่วมสอบ ชี้ปัญหาเกิดจากแทรกคิว พร้อมสอบเรื่องเรียกเงินพิเศษ ย้ำทำงานเป็นทีมต้องให้เกียรติทุกคน พร้อมยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดก.สาธารณสุขกล่าวว่า การทำงานร่วมกันในก.สาธารณสุข เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมในหลายสาขาวิชาชีพ สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญนั้น ก.สาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทั้งในส่วนจังหวัด และส่งทีมจากส่วนกลาง มีนพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดก.สาธารณสุข ที่ดูแลด้านพัฒนาการแพทย์เป็นหลัก พร้อมตัวแทนสหวิชาชีพ อาทิ สภาการพยาบาล สำนักการพยาบาล แพทยสภา แพทยสมาคม ราชวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือและหาทางออกที่เหมาะสม

นพ.สุขุมกล่าวว่า สำหรับการให้บริการผู้ป่วยเน้นคนไข้เป็นศูนย์กลาง ให้บริการตามความเร่งด่วนจำเป็น เช่น กรณีห้องผ่าตัด มีเกณฑ์อันดับแรกคือ ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องได้รับการผ่าตัดทันที และผู้ป่วยที่นัดผ่าตัดตามคิวปกติ ซึ่งต้องดูความจำเป็นในหลายมิติ ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นที่อำนาจเจริญเป็นการนัดผ่าตัดในเวลาราชการ แต่มีการขอแทรกคิว ทำให้ผู้ป่วยที่นัดไว้ไม่ได้ผ่าตัดตามเวลาที่กำหนดจึงเกิดปัญหาขึ้น

ส่วนกรณีที่มีข้อมูลจากสื่อโซเชียลว่ามีการเรียกรับเงินพิเศษต้องขอสอบข้อเท็จจริงก่อน อย่างไรก็ตาม การรับเงินพิเศษจากผู้รับบริการถือว่าเป็นสิ่งไม่สามารถกระทำได้ หากผู้ป่วยต้องการบริการพิเศษ กระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันให้อยู่ในระบบบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ประชาชนสามารถใช้บริการได้

“เราให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ ทุกวิชาชีพมีความสำคัญและมีคุณค่า ขอให้ยึดหลักความปลอดภัยของผู้ป่วย และคุณภาพมาตรฐานการบริการ การทำงานเป็นทีมต้องไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัว และต้องให้เกียรติทุกคน เบื้องต้นต้องสอบหาข้อเท็จจริงจากคู่กรณีและรอบด้าน พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย”