วันที่ 19 พ.ย.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร.เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจร สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ในระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2562 โดยเสด็จในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม และสถานที่ต่างๆ ตามกำหนดการ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญในรอบ 35 ปีที่ผ่าน สำหรับประเทศไทยและคริสตชน ทั่วประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส (His Holiness Pope Francis) เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็น ทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit)

พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวอีกว่า ศูนย์ปฏิบัติการ เพื่ออำนวยการ ติดตามสถานการณ์ ขับเคลื่อนการปฏิบัติกรณีดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดแผนการรักษาความปลอดภัย อำนวย ความสะดวกการจราจร และพิธีการคนเข้าเมืองกรณีดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว ขอยืนยันความปลอดภัย ของการเสด็จฯ มาเยือนประเทศไทย และการรักษาความปลอดภัยฯ พี่น้อง ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ตามที่หมาย กำหนดการต่างๆ โดยจะใช้กำลังพลตำรวจและหน่วยร่วมปฏิบัติ ในการรักษาความปลอดภัย รวมประมาณ 6,500 นาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ นครปฐม ขอความร่วมมือพี่น้อง ประชาชนให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ต ารวจในการตรวจ คัดกรอง ก่อนเข้าร่วมบริเวณงานทุกคน

2. ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมงานที่หมายต่างๆ ขอให้ เดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการจราจรในพื้นที่โดยรอบ และขอประชาสัมพันธ์ประชาชนและคริสตชน ที่จะเข้าร่วมงานในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ และ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ สักการสถาน บุญราศีนิลาสบุญเกิดฯ จังหวัดนครปฐม ให้เดินทางเป็นลักษณะหมูคณะ แนะนำให้ใช้การขนส่งมวลชน รถประจำทาง การเช่าเหมารถ หรือรถไฟฟ้า เป็นต้น และขอให้ประชาชน หลีกเลี่ยงเส้นทาง ถนนพระรามที่ 1 ถนนพญาไท ถนนบรรทัดทอง และซอยจุฬา บริเวณโดยรอบและพื้นที่ต่อเนื่อง สนามกีฬาแห่งชาติ ในวันที่ 21 พ.ย.62 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 21.00 น. ตลอดทั้งวัน ในการนี้ ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะได้ชี้แจงเส้นทางโดยละเอียดต่อไป

ทั้งนี้สามารถโทรสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์ 1197 ขอให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับสมเด็จ พระสันตะปาปาฟรันซิส (His Holiness Pope Francis) เสด็จมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในการเฝ้าระวัง บุคคล สิ่งของ ยานพาหนะ ต้องสงสัย ผิดปกติ หากพบเห็นฯ หรือ แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ พื้นที่ หรือ โทร. 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อม และบริหารจัดการการ กรณีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส (His Holiness Pope Francis) เสด็จมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในห้วงวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562 เป็นที่เรียบร้อย สมพระเกียรติเพื่อสร้างบรรยากาศความประทับใจในการเสด็จมาเยือน สร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ ชื่อเสียงของประเทศไทยต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน