รวมทั้งนครนายก ฉะเชิงเทรา คาดอาจเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ โรงงานอุตฯ และแหล่งก่อสร้างต่างๆ ผนวกกับอากาศนิ่ง

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ “ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS (18 พ.ย.62 ) เมื่อเวลา 10.31 น. พบคุณภาพอากาศที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (จุดสีส้ม) ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ยังคงกลับมาวนเวียนอีกครั้ง

พบมากในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปจนถึงพื้นที่นครนายกและฉะเชิงเทรา ซึ่งอาจจะเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือจากโรงงงานอุตสาหกรรม และแหล่งก่อสร้างประเภทต่างๆ

ช่วงวัน-2 วันที่ผ่านมา อากาศนิ่ง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดค่า PM ได้ พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศยังคงพบคุณภาพอากาศระดับปานกลาง โดยพื้นที่ที่พบคุณภาพอากาศดีจะอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่

อย่างไรก็ตาม จิสด้ายังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th