มาตรการ "ชิมช้อปใช้" เฟส 3 จำนวน 2 ล้านราย แบ่งเป็นบุคคลทั่วไป 1.5 ล้านคน ผ่าน www.ชิมช้อปใช้.com ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย.62 หรือวันละ 750,000 คน โดยกันสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น รวม 500,000 ราย(จาก 2 ล้านราย)สำหรับครั้งนี้ยังคงกำหนดเปิดให้ลงทะเบียน โดยแบ่งวันละ 2 รอบ คือ 06.00 น. และ 18.00 น. รอบละ 375,000 คน

ส่วนจำนวนที่ยังลงทะเบียนไม่ครบจะเปิดให้ลงทะเบียนต่อในวันที่ 16 พ.ย. 62 และจะเปิดรอบลงทะเบียนให้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ 17 พ.ย. 62 ประมาณ 500,000 รายโดยมาตรการ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 นี้ จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ม.ค. 63 ซึ่งขยายระยะเวลาให้ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิมด้วย ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในเฟส 1 และ 2 สามารถเริ่มใช้จ่าย g-wallet ช่อง 2 ได้ทุกจังหวัด รวมทั้งจังหวัดตามทะเบียนบ้านของตนเอง

โดยการลงทะเบียนวันนี้(15 พ.ย.62)รอบเช้ามีจำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ของโครงการ ชิมช้อปใช้เฟส 3 เต็มจำนวนแล้วเมื่อเวลา 11.02 น. ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทัน ยังมีโอกาสอีกรอบในเวลา 18.00 น. จำนวน 375,000 ราย

กองทุนประกันวินาศภัย