“SISB"รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/62 กำไรสุทธิแตะ 60.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 116.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากเป็นช่วงเวลาเปิดภาคเรียนใหม่ จำนวนฐานนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การบริหารต้นทุนด้านบุคคลากรมีประสิทธิภาพดีขึ้นตามลำดับ พร้อมเดินหน้าเปิดหลักสูตร IBDP และจะเปิดสอนได้ในปี 2563 ยืนยันมุ่งมั่นรักษาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากลไว้อย่างต่อเนื่อง

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)หรือ SISB เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 3/62 มีรายได้รวม 289.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.28 ล้านบาท หรือ 22.0 % เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 237.41 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 60.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.55 ล้านบาท หรือ 116.8% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 27.85 ล้านบาท

ส่วนผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนปีนี้มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 154.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 116.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 71.54 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 830.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.3 %จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมเท่ากับ 690.39 ล้านบาท

ทั้งนี้สาเหตุที่ผลการดำเนินงานเติบโต เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากการเปิดภาคเรียนใหม่ ส่งผลให้ฐานจำนวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้น และในช่วงไตรมาส 3 บริษัทรับรู้รายได้จาก กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา ในขณะที่บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนบุคคลกรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งต้นทุนทางการเงินลดลงเพราะไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่มาจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน

“การดำเนินธุรกิจในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ แผนการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจการศึกษา ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเป็นผู้ให้บริการการศึกษาชั้นนำของประเทศที่ทุกคนเข้าถึงได้ พร้อมคงคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานสากล”

โดยในเดือนส.ค.63 โรงเรียนจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร The International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) เพิ่มเติมจากหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมาได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร IBDP ได้อย่างเป็นทางการแล้ว

สำหรับเป้าหมายจำนวนนักเรียนส่วนเพิ่มที่ตั้งไว้ 200-250 คนต่อปี ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 (2,369 คน)แล้วจำนวน 213 คน โดย ณ สิ้นสุดไตรมาส 3/62 มีจำนวนนักเรียนรวม 2,582 คน แบ่งเป็นสัดส่วน นักเรียนไทย 82.8% และนักเรียนต่างชาติ 17.2% อย่างไรก็ตามบริษัทมีความสามารถรองรับนักเรียนรวมกว่าสี่พันคน และคาดว่าจะสามารถรองรับได้อีก 3-5 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินโครงการ CSR อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ English Language Project ซึ่งเป็นโครงการสอนภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับน้องๆโรงเรียนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 3 ปี มีนักเรียนเข้าร่วมถึง 3 รุ่น และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการในรุ่นที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ต.ค.62-15 ก.พ.63 ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่มีอีกหนึ่งโรงเรียนมาเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมคือ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (หนู-บุตรอุปถัมภ์) อนึ่งโครงการสอนภาษาอังกฤษนี้ได้รับความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง และนักเรียน SISB ในการจัดการเรียนการสอน

กองทุนประกันวินาศภัย