เตรียมพร้อมวางแผนบริหารจัดการขยะป้องกันปัญหาตกค้าง วางถังแยกประเภทไว้ทั่วงานพร้อมมีจิตอาสาคอยแนะนำประจำจุด พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าทำตามกฎกติกาจัดการขยะที่วางไว้ กทม.มุ่งหวังจะให้งานนี้เป็นGreen Fair งานแรกของไทยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นางศิลปสวย ระวีแสงสรูย์ ปลัดกทม.กล่าวว่า สภากาชาดไทยได้กำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 24 พ.ย.62 ณ สวนลุมพินี ซึ่งในส่วนของกทม. ได้เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการขยะภายในงาน เพื่อให้งานกาชาดเป็นต้นแบบของงานมหกรรมรื่นเริงการกุศล ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Fair งานแรกของประเทศไทย ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และลดปริมาณขยะในงานกาชาด โดยกทม. ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ร้านค้า ตลอดจนประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน ร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ และจิตอาสา คอยให้คำแนะนำการคัดแยกขยะตามจุดต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้วางแผนบริหารจัดการขยะ เพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้างในงานกาชาด โดยกำหนดจุดตั้งวางถังขยะแยกประเภท 40 จุด ประกอบด้วย ถังสีเหลือง สำหรับขยะรีไซเคิล ถังสีเขียว สำหรับขยะอินทรีย์ และถังสีฟ้า สำหรับขยะทั่วไป ทุกจุดจะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร คอยให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง เพื่อให้กทม.นำขยะแต่ละประเภทไปดำเนินการต่อได้ทันที โดยในส่วนของร้านค้า ให้นำขยะมาทิ้งที่จุดพักขยะ 4 จุด ในช่วงเวลา 10.00 – 22.00 น. จากนั้นกทม.จะเก็บขยะจากจุดพัก ส่วนขยะอินทรีย์ จะนำไปเข้าเครื่องย่อยขยะเศษอาหารเพื่อใช้เป็นปุ๋ยต่อไป

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และร้านค้า ที่ร่วมออกร้านในงานกาชาด จัดเตรียมถุงขยะเพื่อใส่ขยะในบูธและร้านค้าด้วยตนเอง, คัดแยกเศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ ออกจากขยะทั่วไป โดยให้นำไปเทใส่ลงในถังขยะสีเขียวที่จัดเตรียมไว้ ณ จุดพักขยะ, คัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไป นำไปเทใส่ลงในถังขยะสีเหลือง หรือใส่ถุงขยะใส พร้อมมัดปากถุงให้แน่น นำไปวางกองรวมกันไว้ ณ จุดพักขยะ, นำขยะทั่วไปใส่ถุงขยะใส พร้อมมัดปากถุงให้แน่น และนำไปเทใส่ลงในถังขยะสีน้ำเงิน หรือวางกองรวมกันไว้ ณ จุดพักขยะ เพื่อรอกทม.จัดเก็บตามรอบเวลาที่กำหนด, ขยะประเภทกล่องกระดาษ หรือขยะชิ้นใหญ่ ให้นำไปวางกองรวมกันไว้ ณ จุดพัก 6. หลังเวลา 22.00 น. ร้านค้าทุกร้านต้องนำขยะออกจากร้านมาทิ้งตามจุดที่กำหนดในระหว่างวัน และรักษาความสะอาดในร้านและบริเวณหน้าร้านค้า

ทั้งนี้ กทม.จะจัดเก็บขยะทุกจุดตามรอบกำหนด เพื่อให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพและไม่มีขยะตกค้างในวันรุ่งขึ้น จากสถิติในงานกาชาดปี 2561 มีปริมาณขยะเฉลี่ยถึง 30 ตันต่อวัน จากจำนวนที่มีผู้เข้าชมงานตลอด 9 วัน กว่า 900,000 คน แม้ว่าในปีนี้ปริมาณขยะอาจจะไม่ลดลงจากเดิมมากนัก เนื่องจากมีการขยายเวลาจัดงานเป็น 10 วัน และมีจำนวนหน่วยงานร้านค้าที่มาร่วมออกร้านในงานกาชาดเพิ่มขึ้น ซึ่งกทม.เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการขยะแนวตามทางดังกล่าวจะทำให้ปริมาณขยะตกค้างในงานลดน้อยลง กทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ยังได้จัดรถสุขาเคลื่อนที่สำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย รถสุขาเคลื่อนที่ธรรมดา 14 คัน และรถสนับสนุน 7 คัน ซึ่งมีจุดให้บริการครอบคลุมพื้นที่จัดงานกาชาด

สำหรับประชาชนที่ร่วมงานสามารถบริจาคถุงพลาสติกเข้าโครงการ “วน” โดยเก็บรวบรวมถุงหรือเศษพลาสติกที่สะอาด นำส่งภายในจุดรับบริการ เพื่อนำมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและนำไปผลิตเป็นถุงพลาสติกที่ใช้ซ้ำ ซึ่งงานกาชาดจะจัดระหว่างวันที่ 15-24 พ.ย.62 ตั้งแต่เวลา 10.30-22.00 น ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance