เพจเฟซบุ๊กแจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด รายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2562 มีโรงงานผลิตและขายส่งกระเป๋าเดินทางที่ อ.ศรีาชา จ.ชลบุรี ปิดกิจการไปอีก 1 บริษัท มีพนักงานกว่าร้อยคนต้องตกงาน เนื่องจากบริษัทไปต่อไม่ไหว โดยอ้างว่าไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เบื้องต้นพนักงานได้รับเงินชดเชย 1 เดือน

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 มีบริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตเกี่ยวกับส่วนผสมของยางรถยนต์ ตั้งอยู่ที่นิคมมาบตาพุด จ.ระยอง ได้ประกาศปิดตัวลง โดยมีพนักงานจำนวน 400 คน ถูกเลิกจ้าง

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง ออโตพาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผู้ผลิตอุปกรณ์ประเภท ชิ้นส่วนเหล็ก ชิ้นส่วนพลาสติก, ไส้กรองน้ำม้นเครื่อง,และไส้กรองอากาศ ฯลฯก็ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดหยุดการทำงานใน วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม 2562 เนื่องจากลูกค้ามีคำสั่งซื้อสินค้าลดลง โดยระหว่างหยุดทำงานชั่วคราวตามประกาศ บริษัทพร้อมจ่ายเงินค่าจ้างให้กับพนักงานทุกระดับในอัตราร้อยละ 75 ของค่าจ้างปกติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และการหยุดจะไม่มีผลใดๆ กับการคำนวณเบี้ยขยันหรือการประเมินผลงาน