ศ.พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กชื่อ Charnvit Kasetsiri ระบุว่า...

Constitution: amending or tearing... (ถ้าไหวทัน)
รัฐธรรมนูญไทย ๆ ถ้าไม่ถูกแก้ ก้อโดนฉีก ครับ
20 ฉบับมาแล้ว ไม่ใช่หรือ อีกฉบับสองฉบับ
คงไม่เปนไร
ปวศ.คือบทเรียน ครับ
ปวศ.ซ้ำรอย แน่ ๆ

น่าเชื่อว่า
ถ้าไม่มีรัฐประหารซ้ำ ๆ ซาก ๆ ชาติไทย คงเจริญมานานแล้ว
แต่ จากรัฐประหาร 2490 เปนต้นมา ก้อมีรัฐประหารรวม 13 ครั้ง ใน 72 ปี
และดังนั้น คงมียึดอำนาจได้อีกสักหนสองหน
เพียงแต่ว่า จะไม่ใช่รัฐประหารเพื่อรักษาอำนาจแบบสามัญธรรมดา
แต่อาจบานปลาย
กลายเปนปฏิวัติประชาธิปไตย ของประชาชน ครับ