นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และอดีตประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (สปท.) โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก เสรี สุวรรณภานนท์ ระบุว่า...

ตอบ 8 ข้อของ อ.สมัย ได้ว่า

รัฐธรรมนูญฉบับปี 60 นี้ มันไม่ใช่ข้อบกพร่อง แต่มันเป็นเจตนาของผู้ร่าง ที่ผู้ร่างเขาประสงค์ให้เป็นอย่างนี้ ที่ต้องการแก้ปัญหาบ้านเมืองในข่วงเวลาที่ผ่านมา

ทั้ง 8 ข้อ มันเป็นความไม่ชอบของ อ.สมชัย และคนต้องการแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้น ที่ต้องการแก้เพื่อให้ได้อำนาจ

แต่ไม่เห็นว่าประชาชนจะได้อะไร
การแก้รัฐธรรมนูญ จะต้องส่งไปทำประชามติ ใช้เงิน 2-3 พันล้าน เงินชาวบ้านที่มาจากภาษีอากรทั้งนั้น เอาไปดูแลคนจน ผู้สูงอายุ แก้ปัญหาปากท้องน่าจะดีกว่า

การแก้รัฐธรรมนูญธรรมนูญควรพิจารณาปัญหาการใช้รัฐธรรมนูญให้ชัดเจนจริงๆ มิฉะนั้น หากแก้ไขไปแล้ว หากแพ้การเลือกตั้งอีก ก็จะมาโทษรัฐธรรมนูญและ ก็จะมาขอแก้รัฐธรรมนูญกันอีก