เวลา 13.00 น.วันที่ 10 พ.ย.62 ที่ลานเอนกประสงค์ ตลาดน้ำวัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี ผู้สื่อข่าวรายงาน นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นนทบุรี และศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ จ.นนทบุรี จัดกิจกรรม "เวิร์คช็อปนโยบายนนทบุรี" โดยเป็นการะดมความคิดเห็นในด้านต่างๆ จากประชาชนในในจังหวัด เพื่อเตรียมนำไปกำหนดเป็นนโยบายสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งต่อไป โดยมีประชาชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่, นายไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ร่วมรับฟังการนำเสนอของประชาชนชาว จ.นนทบุรีด้วย

นายไพบูลย์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตนเองและทีมงานเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาครบทุก 6 อำเภอ แต่อาจยังไม่ครบทุกตำบลและหมู่บ้าน อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นได้สรุปปัญหาที่ประชาชนสะท้อนให้ฟังได้ 8 หัวข้อ ได้แก่ 1.การท่องเที่ยว 2.แม่น้ำลำคลอง 3.แอพลิเคชั่นสำหรับนนทบุรี 4.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5.รถติด 6.อากาศเสีย 7.เศรษฐกิจ และ 8.การศึกษา ทั้งหมดนี้ถูกนำมาพูดคุยในกิจกรรมเวิร์คช็อปครั้งนี้

นายไพบูลย์ กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ เราได้ประกาศเชิญชวนชาวนนทบุรีที่สนใจ มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อที่ตนเองสนใจทั้ง 8 กลุ่มหัวข้อ เปิดอกพูดคุยกันว่าปัญหาแต่ละเรื่องนั้นเป็นอย่างไร เกิดขึ้นเพราะอะไร แนวทางการแก้ไขควรเป็นอย่างไร โดยทั้งหมดได้ถูกนำมาสรุปและเตรียมนำไปวิเคราะห์ และพัฒนาเป็นนโยบายสำหรับการเลือกตั้งนายก อบจ.ในนามพรรคอนาคตใหม่ ต่อไป ทั้งนี้ ตนมองว่าการที่จะมีนโยบายที่ดีที่ตอบสนองกับประชาชน สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับพี่น้องประชาชน ให้กับ จ.นนทบุรีได้ นโยบายต่างๆ ต้องออกมาจากประชาชน พวกเขารู้ว่าตนเองประสบปัญหาอะไร รู้วิธีการแก้ปัญหา เราในฐานะผู้ที่จะนำนโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัติ ไปผลักดันต้องมารับฟัง

ด้าน นายธนาธร กล่าวว่า นี่คือการเดินทางเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง คุณไพบูลย์ไม่ได้มีความฝันเพียงเพื่อแค่ได้ตำแหน่งนายก อบจ.นนทบุรี แต่คุณไพบูลย์มีความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น นั่นคือเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง จ.นนทบุรี ทำให้ประเทศไทยดีขึ้น ทำให้คนไทยทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกัน ประเทศไทยเท่าทันกับโลก ทำให้คนมีงานทำในจังหวัด ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างเปี่ยมความหมายได้ที่บ้านเกิดของตนเอง ไม่ต้องไปทำงานในต่างประเทศ นี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็น และอยากขอให้ทุกท่านในที่นี้ร่วมเดินไปข้างหน้าพร้อมกับคุณไพบูลย์ พร้อมกับพรรคอนาคตใหม่