มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย จัดงาน“AIDS-ALMOST ZERO RUN วิ่งพิชิตเอดส์”โดยมี "คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์" กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยแบรนด์แอมบาสเดอร์ในโครงการฯอย่าง "คุณหนูดี" วนิษา เรซ นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านอัจฉริยภาพ "คุณหมอเอิง" พญ.อังศ์วรา ธีระตันติกานนท์ นางแบบโฆษณาและพิธีกร "พี่ป๊อก" อิทธิพล สมุทรทอง ณ ลานทางเชื่อม BTS สยามสแควร์วัน ชั้น G

คุณ พร้อมบุญ พานิชภักดิ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเอดส์ฯ เผยว่า กิจกรรม "AIDS-ALMOST ZERO RUN วิ่งพิชิตเอดส์" จัดขึ้นเพื่อช่วยคนไทยทุกคนมามีส่วนแสดงพลังในการเป็นส่วนหนึ่งในการยุติปัญหาเอดส์ให้หมดจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2573 แต่การช่วยให้ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีน้อยลงหรือเท่ากับศูนย์นั้น พวกเราทุกคนต้องมีความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ที่เท่าทันต่อการป้องกันด้วยเช่นกัน หากรู้ว่าตนเองมีความเสียงการเข้ารับการตรวจเลือดและรับยาเพร็พ (PrEP) ภาย 72 ชั่วโมงกินยาต่อเนื่อง 28 วันและกลับตรวจเลือดซ้ำโอกาสที่จะไม่ติดเชื้อเอชไอวีก็มีสูงมาก การให้ความรู้ความเข้าใจในกลุ่มเด็กและเยาวชนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย หรือ Safe sex ยังคงเป็นเรื่องที่จำเป็นและต้องทำอย่างต่อเนื่อง เมื่อคนในสังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความรังเกียจและเลือกปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับผู้ติดเชื้อฯได้อีกด้วย

ทั้งนี้การระดมทุนจะนำไปใช้ในการทำงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีกับให้เด็กและเยาวชน และช่วยกลุ่มเด็ก เยาวชน ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก กิจกรรม AIDS-ALMOST ZERO RUN เป็นการวิ่งการกุศลขอชักชวนให้ทุกคนในสังคมได้มาร่วมด้วยช่วยกันนำพาประเทศผ่านโค้งสุดท้ายในขจัดปัญหาเอชไอวี/เอดส์ให้หมดไปจากประเทศไทยสำหรับกิจกรรม AIDS-Almost Zero Run แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ AIDS-Almost Zero Run Event ซึ่งจัดขึ้นใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และ AIDS-Almost Zero Virtual Run เป็นการวิ่งเก็บระยะทาง เมื่อคุณพร้อม จะที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในวันงาน ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2562 และทุก 1 กิโลเมตร เท่ากับ 10 บาท สมทบทุนเข้าสู่โครงการ AIDS-ALMOST ZERO"อีกนิดพิชิตเอดส์"

สนใจสมัครลงทะเบียนวิ่งได้ที่ “AIDS-ALMOST ZERO RUN วิ่งพิชิตเอดส์” สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก AIDSALMOSTZERO หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-279-7022-3