เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปที่ ริมแม่น้ำมูล อำเภอราษีไศล เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่า การจัดงานแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวงก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงอันเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวราษีไศล รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ซึ่งวันนี้ได้มาร่วมงานพร้อมกับนายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดศรีสะเกษ นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 8 และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอราษีไศล ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด กลุ่มสตรีอำเภอราษีไศล พี่น้องประชาชนทั้งในและนอกเขตพื้นที่อำเถอราษีไศล มาร่วมพิธีในการแข่งเรือจำนวนมาก การจัดงานณ ลำน้ำมูล หลังที่ว่าการอำเถอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

นายวัฒนา พุฒิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลลอยกระทง รู้สึกมีความเป็นห่วงผู้ที่เล่นดอกไม้เพลิงเกรงว่าจะได้รับอันตราย จึงได้ป้องกันภัยโดยให้คณะทำงานไปตรวจสอบคุณภาพของดอกไม้ไฟโดยได้สั่งการให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สคบ.ศรีสะเกษบูรณาการร่วมกันตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากนำโดย พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ, สภ.เมืองศรีสะเกษ, ฝ่ายปกครองอำเภอเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ ที่คาดว่าอาจมีการจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเทศกาลลอยกระทง รวมทั้งตรวจสอบใบอนุญาต การจัดทำฉลากสินค้า คุณภาพ มาตรฐานและการจัดเก็บดอกไม้เพลิง ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

โดยคณะทำงานได้ทำการสุ่มตรวจ จำนวน 10 ร้าน ปรากฏว่ามีจำนวน 1 ร้าน พบว่าไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายจากนายทะเบียนท้องที่ จึงดำเนินการยึดของกลาง และเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 47 ห้ามมิให้ผู้ใดทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ คณะทำงานได้แนะนำเรื่องการขอใบอนุญาตในการจำหน่ายดอกไม้เพลิงเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ / ศรีสะเกษ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน