ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ทวิตข้อความในทวิตเตอร์ Professer Narumon Pinyosinwat ระบุว่า "ย้ำกันอีกครั้งจากกอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และ 4อำเภอของสงขลา ตามที่มีการนำเสนอผ่านสื่อขณะนี้ ข้อกำหนดตามม.18(2)เป็นเพียงการให้อำนาจตามความในม.18(2)ให้สามารถประกาศเคอร์ฟิวส์ได้ แต่ยังไม่เคยมีการใช้อำนาจนั้นเพราะยังไม่มีเหตุจำเป็น จึงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
#ไม่มีประกาศเคอร์ฟิว #ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #กองอำนวยการรักษาความมั่่นคง ภายในภาค 4 ส่วนหน้า