นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดของจังหวัดอุทัยธานี พบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ มอบแนวทางและข้อแนะนำในการปฏิบัติราชการ เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวงกรม ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวอำเภอห้วยคต ในคราวการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในการนี้ นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอห้วยคต พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน