นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผอ.เขตลาดกระบัง กทม. แจ้ง เขตจะจัดอบรมวิชาชีพ ตามโครงการอบรมอาชีพเสริมรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563โดยกำหนดจัดอบรมหลักสูตร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ในวัน 16-17 พ.ย. 62 เวลา09.00-16.00 น. ณ สำนักงานเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

ทั้งนี้ ขอเชิญร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 รูป สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0-2326-6288

กองทุนประกันวินาศภัย