ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 25 นายกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย (ส.พ.ม.ท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคม ส.พ.ม.ท. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562ณ โรงแรมตราดซิตี้ จังหวัดตราด เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา และพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศของผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศต่อสาธารณชน ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกวิชาการ” ในเร็วๆ นี้

กองทุนประกันวินาศภัย