เมื่อวันพุธที่ 6 พย 2562 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมาย พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน การประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามข้อสั่งการ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กนปเรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 2/2562 ในการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันปาล์ม

พล.ต.อ ธรรมศักดิ์ฯ ได้เร่งรัดติดตาม กรณีที่มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามกฎหมาย และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเรื่องการรับซื้อปาล์มน้ำมัน เพื่อสร้างความั่นใจให้กับเกษตรกร รวมถึงการติดตั้งมิเตอร์ วัดปริมาณน้ำมันดิบที่อยู่ในสต็อก ทั้งนี้ /ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รายงานและพิจารณาตัวเลขสต็อกปริมาณน้ำมันดิบ ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์ม ทั้งเพื่อการบริโภค และผลิตไบโอดีเซล รวมทั้งการส่งออก ว่ามีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ อุปสงค์และอุปทาน กลไกของตลาด และเตรียมหามาตรการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันราคาปาล์มน้ำมันได้ดีดตัวสูงขึ้น

กองทุนประกันวินาศภัย