ที่ดิน “แม่ธนาธร” รุกป่าสงวน-ส.ป.ก.ราชบุรี กว่า 300 ไร่ ยอมคืนหลวง นำไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ตามนโยบาย คทช.

วันที่ 7 พ.ย. 62 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีที่ดินของแม่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งซื้อไว้กว่า 300 ไร่ รุกที่ป่าสงวนและพื้นที่ประกาศเขตส.ป.ก. จังหวัดราชบุรีว่า ทราบว่าแม่ของนายธนาธร จะมอบคืนที่ดินให้กับกรมป่าไม้ นำเป็นป่าชุมชนให้กับคนในพื้นที่ รวมทั้งที่เขตปฏิรูป โดยส.ป.ก. พื้นที่ จะคืนป่าไม้นำไปให้ชุมชนใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไปตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า จากการส่งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมที่ดิน ร่วมเป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี แล้วได้รังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินพื้นที่เป้าหมายในการจัดตั้งป่าชุมชนจำแนกได้ว่า มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ซึ่งชุมชนสามารถยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนได้ทันที ส่วนที่ 2 พื้นที่ป่าไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งผู้แทนสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีแจ้งว่า จะส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่กรมป่าไม้เพื่อนำไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ส่วนพื้นที่ที่นางสมพรครอบครองมารดาของนายธนาธร และผู้แทนนางสมพร ระบุว่า มีเอกสารตามประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้แทนนางสมพร แจ้งให้ที่ประชุมคณะทำงานฯ ว่า ยินดีที่จะบริจาคที่ดินให้แก่หน่วยงานของรัฐในการนำไปจัดตั้งเป็นป่าชุนชนเพื่อให้ชุมชนดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

นายอรรพล กล่าวว่า การจำแนกพื้นที่เป็น 3 ส่วนดังกล่าวเป็นผลจากการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องรังวัดเพื่อชี้แนวเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยผลการรังวัดทั้งของกรมป่าไม้ ส.ป.ก. และกรมที่ดินต้องตรงกันจึงจะสามารถดำเนินการขั้นต่อไปในการจัดตั้งป่าชุมชนได้ สำหรับที่ดินของนางสมพรซึ่งระบุว่า มีเอกสารตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือนส.2 นั้น การที่ผู้ครอบครองยินดีสละสิทธิ์แล้วจะจัดตั้งป่าชุมชนได้ทันที ส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ ความถูกต้องของเอกสาร และที่สำคัญคือ กำหนดขอบเขตที่ดินให้เจนก่อนจึงจะจัดตั้งป่าชุมชนได้ในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ (คทช.)

กองทุนประกันวินาศภัย